Cộng tác với người Microsoft 365
Microsoft 365 tập hợp các công cụ tốt nhất để bạn có thể làm việc cùng với người khác để tạo nội dung nhanh hơn, dễ dàng hơn và từ mọi nơi trên thế giới.

Có đồng nghiệp

Dù bạn ở đâu hay sử dụng thiết bị nào, bạn vẫn có thể dễ dàng chia sẻ tệp, đồng tác giả trong thời gian thực và làm việc hiệu quả từ mọi nơi với Microsoft 365.  

Có bạn bè và gia đình

Sử dụng ứng dụng Office yêu thích của bạn như Word, Excel và PowerPoint miễn phí trong trình duyệt. Kết hợp nội dung với bạn bè và gia đình.

         
02488888166
Đăng ký thành công
Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công
Đăng ký tại đây